tammikuu 2017

  • Myöhäisiän taidekasvatus kannattaa

    Ikäihmisten kanssa työskentelevien taidekasvattajien työ on vuorovaikutteista, luovaa ja palkitsevaa. Ryh- mä ja taidekasvattaja ohjautuvat yhdessä leikkien ja oppien haasteiden lomitse, kohti huikeita mahdolli- suuksia. Syksyllä 2016 Taideyliopiston Myöhäisiän taidekasvatus…

  • Paimensoittimet

  • Ääninäytteitä

  • CD:t
  • LAULUJA POLULTA (2CD) JA LABYRINTTI LEPOON (CD) OVAT ILMESTYNEET  :D

    CD-levyjäni voit ostaa: