Umpinaiset: osiorunkoiset

 • Umpihuilusarja

  Umpihuilusarja muodostuu 5-10 suippo- päisestä umpihuilusta, jotka on sijoitettu vierekkäin puupalikkaan veistettyihin koloihin. Soittimeen kuuluvat, pajusta tai putkikasvista rakennetut, pillit voidaan virittää muodostamaan diatonisen sävel- asteikko. Virityksessä hyödynnetään hui- lun…

 • Petäjäpilli

  Petäjäpilli (mäntypilli, huilu) on tehty perinteisesti männystä vääntötekniikalla. 8-15 cm pitkän huilun särmäaukko on parin senttimetrin päässä suiposta puhallusaukosta, ja alapää on umpinainen. Paimenet ovat rakentaneet petäjäpillejä Etelä-Pohjanmaalla ja Karjalan…

 • Umpinainen pitkähuilu

  Umpinainen pitkähuilu on kuoriputkesta valmistettu pitkä- huilu, jonka alapää on tukittu tulpalla. Pajusta rakennetun huilun pituus on 30-70 cm. Umpinaisia pitkähuiluja lienee rakennettu lähinnä kestävän rakenteen vuoksi. Laji on tunnettu…

 • Petäjähuilu

  Petäjähuilu (mäntypilli, pajukaza) on vääntötekniikalla aikaansaadusta mäntyputkesta valmistettu 15-40 cm pitkä tulppakanavahuilu, jossa on 3-4 sormiaukkoa. Paksuudeltaan tämä  suippopäinen, alapäästään umpinainen huilu on 2-3 cm. Petäjähuilulla on ennen vanhaan soiteltu…

 • Umpihuilu

  Umpihuilu (pihlaja- ja soropilli) raken- netaan pajun, raidan tai lepän kuori- putkesta. Materiaaliksi sopivat myös putkikasvit, luu ja metalli. 10-30 cm pitkässä, sormiaukottomassa umpi- huilussa on tulppa puhalluspään ja särmäaukon…

 • Sivupuhalteinen liukuhuilu

  Sivupuhalteinen liukuhuilu (pajupilli) on pajun kuoriputkesta valmistettu soitin, jolla musisoidaan liikuttelemalla putken alapäässä olevaa tulppaa edestakaisin. Noin 25 cm pitkästä huilusta on raken- nettu sekä päästä soitettavia, että pitkähuiluperiaatteella toimivia,…

 • Paimensoittimet

 • Ääninäytteitä

 • CD:t
 • LAULUJA POLULTA (2CD) JA LABYRINTTI LEPOON (CD) OVAT ILMESTYNEET  :D

  CD-levyjäni voit ostaa: