Taiteilija

Taiteelleni ja työlleni ominaista on luontoon
liittyvä aihepiiri ja luonnonmateriaalien käyttö.
Tuotantoni kumpuaa omakohtaisista luonto-
kokemuksista, jotka ovat tehneet minuun
voimakkaan vaikutuksen. Toivon ihmisten
löytävän teoksistani samaa alkuvoimaa,
josta ne ovat lähtöisin.

Järjestän paju- ym. kädentaitokursseja luonnonmateriaaleista, yhteistyössä eri tahojen kanssa. Pidempien viikonloppukurssien lisäksi tarjoan mm. yrityksille ohjelmapalvelua esimerkiksi kokousten keventämiseksi.

Teen tilaustöitä luonnon antimista. Kerro toiveesi, niin pääsemme alkuun unelmiesi toteuttamisessa. Monet teokset sopivat sekä julkiseen, että yksityiseen miljööhön, sisälle ja ulos. Muutamilla teoksista on esteettisen arvonsa lisäksi käytännöllinenkin funktio. Tilaus-
teosten ohella otan vastaan myös somistustehtäviä.

Laulujeni kera tulen esiintymään sinne, missä kaivataan herkkyyttä ja lempeitä totuudentuulia. Lauluni syntyvät luontokokemuksistani ja muista itselleni tärkeistä aiheista. Esitän mielelläni myös kappaleita rakentamillani soittimilla, kuten inkeriläisellä paimenhuilulla. Lue ja kuuntele lisää musikantti-sivulta.

Suosin voimakkaina kasvustoina esiintyviä kasvilajeja, jotta en toiminnallani häiritsisi luonnon ekologista tasapainoa. Usein olen keskittynyt pajuteoksiin niiden kestävyyden vuoksi. Taiteen eri muodoista puhuttaessa katson tuotantoni sijoittuvan ympäristötaiteen ja taidekäsityön välimaastoon.