Vanhus-hanke

Suomen Kulttuurirahaston  ja Varsinais-
Suomen
taidetoimikunnan rahoittama
Kansanmusiikkia ja keskusteluja vanhusten
kanssa
-hankkeeni toi iloa satojen ikäihmis-
ten elämään 2012–2015.
Toimitin tallentamistani tarinoista Muistoja
elämään
-kirjan
, joka kuvaa lähihistoriaa ja
nykypäivää
60 ihmisen näkökulmasta. Luo-
vuus ja aktiivisuus ovat
monelle voimava-
roja, jotka johtavat
hymyyn, huomennakin.

Paimensoittimet ja pienkanteleet ihastuttivat yli
sadassa konsertissani palvelutaloissa, vuode-
osastoilla, päiväkeskuksissa ja veteraaniyhdistysten tapahtumissa. Tutut laulut vuosi-
kymmenten varrelta herättivät monia muistoja. Elämänkokemuksia ja hauskoja sattu-
muksia kertoiltiin jo yhteislaulujen lomassa.

Sain kiertueen aikana tallentaa ikäihmisten muistoja, ajatuksia ja luovaa ilmaisua kir-
jaa varten. Aineisto yllätti monipuolisuudellaan, avoimmuudellaan ja taiteellisilla ansi-
oillaan. Kansanmuusikkona koin mieleenpainuvia hetkiä kuunnellessani tarinoiden
lisäksi myös saksofonin, tuohepalan ja huuliharpun soittoa ihmisten kotona. Huumori
ja hyväksyntä elämän koettelemuksia kohtaan olivat vahvasti läsnä useimmissa koh-
taamisissa. Mielenkiintoiset runot  ja laulut toivat esiin tärkeitä asioitaMitähän minun
sukupolvellani on  mielessä 90 vuoden ikäisenä?

Kiertueen lisäksi esiinnyin parikymmentä kertaa kotikuntani Kosken Palvelukeskuk-
sessa ja laulatin asukkaita.  Tutustuimme toisiimme eri elämänalueista kertovien toive-
laulujen ja niistä jutustelun myötä. Kestosuosikeiksi nousivat kansanlaulut ja Tapio
Rautavaaran tunnetuksi tekemät kappaleet. Hankkeen aikana ohjasin myös kantele-
kerhoa kymmenisen kertaa. Ryhmässä oli myös eriasteisesti muistisairaita, totuttelun
jälkeen yhteislaulun säestäminen ja improvisointi viisikielisellä näyttivät tuottavan iloa
kaikille. Myönteiset kokemukset ovat innostaneet minua kehittelemään musiikillisia
toimintamalleja hoivaan ja kuntoutukseen.

Hankkeen aikana kohtaamieni ihmisten elämänkokemuksista ja ajatuksista toimitta-
mani kirja valmistui kesällä.  Kielentarkastuksessa minua auttoi eläköitynyt äidin-
kielenopettaja Margit Niemelä. Taiton ja suloisen ja graafisen ulkoasun loihti
Tiina Törö.

Lähetin käsikirjoituksen valikoiden Kotimaiset kustantajat verkossa -listatuille ja
se on yhä muutamalla kustantajalla arvioitavana. Mikäli haluat myötävaikuttaa
muistojen jakamiseen, tallentamiseen ja uusien muistojen hankkimiseen kannus-
tavan kirjan näkyvyyteen voit mielihyvin vinkata minulle kustantajan, jota voisi
kiinnostaa Muistoja elämään -kirja. Myös arvostelujen kirjoittaminen medialle
ja muu markkinointiapu on erittäin tervetullutta, jotta  mahdollisimman moni
löytäisi ikäihmisten upeat tarinat.

Alan markkinoida kirjaa ja osallistavaa julkaisukiertuetta eri kohderyhmille,
kun sopiva kustantaja on löytynyt. Ajatukseni on toteuttaa Muistoja elämään
-kiertue yhteistyössä luovien ikäihmisten kanssa. Jos siis tunnet menevän
mummon tai vaarin, joka mielii estradille taitoineen, otathan yhteyttä niin
kenties ”keikkaa pukkaa”, ainakin lähialueen esitykseen. Palvelukeskuksiin
olen aikanaan yhteydessä, mutta asukkaiden, omaisten ja hoitajien yhteistyö-
nä toteutettavaa luovaa iltapäivää voi alkaa jo ideoida. Luodaan toisiamme tu-
kien lähikulttuuria ja tullaan näkyviksi. Uskon, että rahoitus järjestyy.