Meidän metsämme

70 % suomalaisista ei hyväksy avohakkuita.
Vallitsevan käytännön muutos vaatii jaettujen
arvojen 
aktiivista puolustamista ja luovaa
yhteistoimintaa. Osallistu 
Meidän metsämme -kannanottoon Helsingin Senaatintorilla
27.10. klo 14–16.30. Is
tumalla Tuomiokirkon
rappusilla 
kerrot, että metsä on sinulle
tärkeä
. Pukeutumalla metsäisesti ja otta-
malla mukaan a
lustan ja eväskorin voit
lisätä viihtymistä.

Tilaisuudessa ilmaistaan suoraan ja taiteen
keinoin
metsiin liittyviä tunteita ja mielipiteitä
 sekä jaetaan kokemuksia ja tietoa. Metsäsuhteesta, monimuotoisuuden vaalimisesta
ja hyödyntämisestä puhuvat erilaiset ihmiset. Tarkoitus on 
innostaa ja haastaa
osallistujia toimimaan yhdessä  ympäristön säilyttämiseksi elinvoimaisena.
Voit lisätä kannanoton vaikuttavuutta kertomalla siitä muille sekä jakamalla
tapahtuma somessa tunnisteella meidanmetsamme.

 Suomen kohtuusliikkeen metsätyöryhmä luovuttaa uudistustarpeista kirjallisen
kannanoton
 poliitikoille ja liike-elämän vaikuttajille. Se on luettavissa myös
Meidän metsamme -kannanoton nettisivuilta.

 

  • Paimensoittimet

  • Ääninäytteitä

  • CD:t
  • LAULUJA POLULTA (2CD) JA LABYRINTTI LEPOON (CD)

    Pääasiassa säestyksettömissä laulelmissani on herkkää voimaa, jota ammennan elämästäni, luonnosta ja ihmissuhteista. Olen säveltänyt, laulanut ja soittanut kaiken itse; taustalla kuuluu toisinaan lehmätorven ammuntaa ja hevostorven hirnahtelua sekä viisikielisen kanteleen viattomuutta. Labyrintti lepoon -äänitteellä on karjalaisesta äänellä itkemisen perinteestä ammentavia itku- ja ylistyslaulujani mm. metsälle, vedelle, mullalle ja parisuhteessa eläville naisille.

    Äänitykset ja editoinnit: Juha Kaarsalo, masterointi: Olli Kaarnisto. Äänitteitä on saatavilla: