Presentation

DSC_1492_MinnaHokka_6_pieniJag är folkmusiker och bor i ett bondhus i Koskis
nära Åbo. Jag har utbildat mig till äventyrsledare
(1996),träartenom (2000) och gråtsångsledare
(2010). Ytterligare har jag av en gammal mästare
fått sällsynta kunskaper och kännedom om
urgamla blåsinstrument. Jag lärde mig mest om
ämnet när jag under åren 2007-2010 byggde
sammanlagt 120 finskkarelska musikinstrument
som alla finns presenterade i Timo Leisiös
doktorsavhandling. Jag är tacksam för de bidrag
bl.a. Finska Kulturfonden gav mig för mitt projekt
att konstruera en kollektion av pipor och horn från stenåldern till 1950-talet.

Under de senaste åren har jag spridit min sakkännedom på många sätt, mest genom konserter och workshops i instrumentbyggande på olika håll i Finland och Estland. Jag anpassar alltid mina musikuppträdanden och kurser för publiken och deltagarna, som hittills bestått av barn, vuxna med något specialintresse, åldringar, karelskor, utlänningar och på olika sätt funktionshindrade människor. Det känns förtjusande att välja rätt typ av musikstycke för varje blåsinstrument med sin unika klangfärg samt att sätta ihop en inspirerande och informativ musikberättelse av 20-40 olika toner inom de önskade musikstilarna.

Åren 2012-2014 genomförde jag projektet Folkmusik och diskussioner med åldringar som finansierades av Finska Kulturfonden och Egentliga Finlands konstkommission. Turnén omfattade drygt 120 konserter på åldringshem, vårdavdelningar, sammankomster för krigsveteraner och i enskilda hem. Efter uppträdandena intervjuade jag människor som deltagit och fick möjligheten att bevara en märkbar rikedom av enstaka minnen, dikter, levnadshistorier, låtar och inspelningar med näver och munspel. Under årets lopp ska jag bearbeta de intressantaste och tydligaste dokumenten, sammanställa dem och publicera dem på min webbsida, förhoppningsvis även annanstans.

Jag anser att en liten kantele kompletterar blåsinstrument på ett bra sätt. Dessutom är det roligt att sjunga ensam eller tillsammans till kanteleackompanjemang. Det känns utmanande men också givande att arrangera olika sånger till femsträngad och 15+4-strängad kantele så att tolkningen av sångens atmosfär kan uppfattas av andra. Jag har arrangerat tiotals lätta musikpjäser för femsträngad kantele och lär gärna andra att lära spela detta ljuvliga instrument.

Jag har gett ut en dubbel-cd med egna sånger och en cd med mina gråtsånger om naturen, människans samhälle och relationer. Jag presenterar då och då min egen sångproduktion på konserter. När jag får mitt projekt med åldringarna färdigt är jag intresserad av att börja ordna gråtsångkurser. Att öppet och enskilt dela känslor och erfarenheter känns jätteviktig i vår kultur.

I framtiden, i Vallentuna 2.4. och 4.4.2014, ska jag ha kurser om påskpipan. Det innebär i praktiken att vi gör vasspipor med eventuella klockstycken av näver. Förstås spelar jag också egenhändigt tillverkade blåsinstrument. Jag åker till Kaustby Folkmusik Festival 6.-11.7. för att lära barn att med egna händer få musikalisk historia att låta.