Tutkimusyhteistyö

Savipohjaisten, lisäaineettomien  komposiittien (SaviStartti-laastien) toimivuutta sisäilman ladun edistämisessä on tarkoitus selvittää tutkimusprojektissa. Tutkimuksessa hankittaisiin tietoa toisiaan täydentävillä menetelmillä, miten tutkimukseen valitut luonnonmateriaalit vaikuttavat haitallisten mikrobien elinkykyyn, myrkyntuottokykyyn ja myrkkyjen hajoamiseen.

Tutkimusmenetelmiä mm.

– anturimittaukset (tutkitaan litran lasipurkissa ’lääkeaineiden eli ’savi+kasvikuitu+hiekka +(biohiili)-komposiittien’ vaikutusta tutkimuskohteena olevasta hometalosta otettuihin materiaalinäytteisiin (pöpönäyte). Jos  haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) laskee nopeasti ja voimakkaasti ja hiilidioksipitoisuus nousee, se on merkki aktiivisesta biohajoamisesta. Tällöin ’lääkeaine’ mikrobit hajottavat hometalonäytteen päästöjä ja asiaa kannattaa tutkia tarkemmin.

  • soluviljelyt hiiva ja mallas-agarille. Lisäksi rinnakkaisnäyteet, jotka sisältävät booria. Selvitetään, tuottavatko ’pöpönäytteet’ myrkkypisaroita
  • Mahdollisesti parin viikon kuluessa ilmaantuvia myrkkypisaroita mustavalolampulla tutkimalla ja niiden fluoresoivaa väriä tunnettujen homemyrkkyjen väreihin vertailemalla voitaneen selvittää myrkky ja sen tuottajahome.
  • Myrkkypisara ja sen tuottanut home voidaan tarvittaessa tunnistaa nestekromatogafilla. Homeen puhdasviljelmä voidaan altistaa ’lääkeaineelle ja seurata vaikutuksia. (Pääseekö lääkeaineen mikrobit voitolle ja, jos pääsee millä annostuksella?)

Tutkimusaiheita:

  • Kultelan raakasavesta ja Seppälän savijauhosta valmistettujen laastien vertailu (Kumpi edistää ihmiselle haitattoman mikrobiston kasvua paremmin sisäilmahaittaisessa talossa? Tutkimuskohteesta oo, josta on poistettu kaikki ongelmien aiheuttajat ja vaurioituneet rakenteet, mukaan lukien kaikki eristeet ja väliseinäthometalon kunnostusprojektiin liittyvässä tutkimuksessa. Lisä
  • erilaisten rappauskuitujen vertailu sisäilman laadun parantumisen suhteen

Sivua täydennetään lähiaikoina.