Paimensoitinten mahdollisuuksia

Kansanomaiset pillit ja torvet voivat palvella ihmistä edelleen lukemattomin tavoin. Ne tarjoavat useimmille ennenkokematonta, hauskaa vaihtelua sekä kestävän kehityksen mukaista, mielekästä tekemistä kaikenikäisille, sosiaalisesta taustasta riippumatta. Perinteen omaehtoinen harrastaminen lisää hyvinvointia ja kehittää monia taitoja:

 • kädentaitojen harjoittaminen: soitinrakennuksesta itsetuntemusta, -luottamusta ja pitkäjänteisyyttä sekä aikaansaamisen iloa
 • historiallisten soitinten käyttö: (paikallisiin) kulttuurisiin juuriin syventyminen voi vahvistaa ja antaa uuden suunnan luovalle ilmaisulle.
 • luonnollisen monimuotoisuuden arvostaminen  ja vaaliminen itsessä, muissa ja luonnossa.
 • soitinten rakentelu ja musisointi luovat helposti vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen kutsuvia, turvallisia tiloja, mikä voi voimaannuttaa sekä antaa merkityksellistä sisältöä ja suuntaa elämälle.
 • erikoistumisen ja ammattitaidon kehittymisen myötä voi avautua mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia.
 • pillien ja torvien soveltava käyttö mahdollistaa oman työn kehittämisen ja uusien ammattien kehittämisen perinnettä hyödyntäen.

Pillien ja torvien parissa voi erikoistua itseä kiinnostaviin osa-alueisiin, verkostoitua, ansaita lisätuloja ja kehittyä ammattilaiseksi:

 • historia, arkeologia, maantieto sekä taide- ja kulttuuriantropologia
  – eri aikakausien soittimet ja niiden käyttö; arkistoihin ja museoihin tutustuminen uudesta näkökulmasta
  – vastaavat soittimet maailmalla, omaksumisen historialliset reitit ja paikalliset perinteet
  – entisajan tunnettujen paimensoitinten rakentajien elämäntarinat, persoonat ja ohjelmistot
  – tietojen yhdistely ja kiinnostava jakaminen uusille yleisöille
  – tarinat ja magia
 • soitinrakennusmateriaalit
  – biologia; (lähi)luonnonkasvien käyttö soittimiin voi syventää luontosuhdetta sekä arvostamaan  luontoa.
  – luonnonmateriaalien keräily, hyvien apajien löytäminen, käsittely ja varastointi; ikiaikainen elinkeino liittää sukupolvien ketjuun.
  – keräily on hyötyliikuntaa, joka altistaa luonnon monille hyvinvointivaikutuksille; keruuretkien järjestäminen
  – elämykselliset perinnetaidot: tuohen kiskonta ja sarvien keitto; tietotaidon omaksuminen ja jakaminen
  – verkostojen luominen tuohen ja sarvien hankkimiseksi
  – materiaalien tuotteistaminen ja myynti
 • soitinten rakentaminen
  – käsityökalujen ja koneiden käyttö ja huolto
  – erikoistuminen erilaisten luonnonmateriaalien työstämiseen
  – perinteisten mallien markkinointi ja rakentaminen aloittelijoille/ historian harrastajille / musiikin opiskelijoille / yhtyeille /kansalaisopistoille/musiikkioppilaitoksiin/peruskouluille /erityisryhmille
  – erikoistuminen kansanomaisten puhallinsoitinten rakentamiseen (ammatti)muusikoille sekä soitinten yhteiskehittäminen
  – oman malliston kehittäminen
  – virittäminen ja erilaiset asteikot
  – soitinten myynti kansainväliselle verkkokaupalle
  – perinnepuhaltimien materiaalipakettien markkinointi ja rakentaminen myyntiin
 • soittoharjoittelu yksin ja yhdessä
  – soittotekniikoiden sekä oman/yhteisen tyylin kokeilut ja kehittäminen yksin ja osana yhtyettä
  – improvisointi, säveltäminen ja sovittaminen
  – soittajan ja tietystä materiaalista rakennetun, omatekoisen soittimen välisen suhteen kehittyminen; vaikutukset soittajaan ja soittoon
  – yhteis- ja yhteissoitto tarjoaa tilaisuuksia kehittää vuorovaikutustaitoja
  – paimensoitinorkesterien perustaminen eri tarkoituksiin; johtaminen/yhteiskehittäminen/yhteistoiminnallinen oppiminen
  – pillien ja torvien yhdistäminen muihin soittimiin
 • koulutus
  – omaehtoisuuteen kannustaminen, hyvää mieltä ja huumoria itselle ja jaettavaksi
  – muinaissoittimilla musisointi innostaa ylittämään omia rajoja; alkuvoimaa livertämisestä mylvimiseen
  – pedagogiikan (yhteis)kehittäminen eri tarkoituksiin, mm. musiikkiterapeuttiset työpajat
  – pillien ja torvien kokeilujen sekä alkeis- ja jatkokurssien järjestäminen eri yhteistyökumppanien kanssa
  – työhyvinvointi, työkyvyn edistäminen ja virkistyspäivät
 • esiintyminen yksin ja yhdessä
  – ohjelmistojen valmistelu eri kokoonpanoille, eri musiikkityyleillä, eri yleisöille
  – elämyksellisyys, tarinallisuus, osallistavuus; kokonaisvaltaisten tunnelmien luominen ja yleisön koskettaminen
  – monitaide ja yhteistyöprojektit
  – pitkäjänteinen harjoittelu, laadukkaat ohjelmistot ja verkostoituminen mahdollistavat muusikkona kehittymisen ja kansainvälistymisen.

PILLIEN JA TORVIEN SOVELTAVA KÄYTTÖ

Kuntouttava soitinaskartelu, -rakentaminen ja musisointi voivat tarjota odottamattomia mielekkyyden kokemuksia toimintakyvyltään erilaisille oppijoille. Keskittymisen ja harjoittelun jälkeen onnistumiset ja hauskat musisointituokiot tuottavat useimmille iloa. Sanaton ilmaisu ja vuorovaikutus mieluisalla puhallinsoittimella voivat puhetta helpommin auttaa purkamaan kehoon ja alitajuntaan jumiutuneita jännityksiä. Paimensoittimet tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoisuuteen eri elämäntilanteissa. Esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä soitinrakentajien ja muusikoiden yhteiskehittämisen projekteina soitinaskartelua/-rakentamista ja musisointia voisi kehittää moniin tarkoituksiin:

 • Varhaiskasvatus, esi- ja peruskoulu
  – Hassutteluun ja ilmaisuun rohkaisevat, toiminnalliset, monialaiset, teemalliset opetussisällöt voivat eheyttää suorituskeskeisessä kulttuurissa
 • Hengityselinten kuntoutus
  – Arkkiatri Arvo Ylppö kannusti 1930-luvulla astmaa sairastavaa lasta, äitiäni, soittamaan torvea.
 • Neurologinen ja hienomotorinen  kuntouttaminen ja alan tutkimus
  – Soitinten rakentaminen käsityönä ja musisointi yksilöllisillä soittimilla harjoittavat mm. hienomotoriikkaa, muistia ja musiikillista ilmaisua, kuten rytmitajua sekä puhalluspaineen, huuliotteen ja sävelen puhtauden säätelyä. Toiminnan vaikutuksia voisi tutkia eri menetelmillä.
 • Mielenterveyden edistäminen ja kuntoutus
  – työkyvyn,-hyvinvoinnin ja yhteishengen parantaminen sekä stressin lievitys; roolien ja hierarkioiden unohtaminen yhteisten tuokioiden ajaksi; toimintaa voi jatkaa ja kehittää vaikkapa työpaikan virkistystapahtumissa.
  – kiinnostava, edullinen ja ekologinen harrastus; soitinten rakentaminen käsityönä luonnon antimista rentouttaa. Esimerkiksi ilmastoahdistus voi helpottaa, kun sähköä ei tarvita ja kaiken voi tehdä luonnossa, luonnon antimista.
  – soitinrakentajana ja ITE-muusikkona voi opetella soittamaan lempimusiikkia omaksi iloksi. Halutessaan voi näyttää ja jakaa taitojaan myös muille, tutuille ja tuntemattomillekin.
  – säännöllinen, yhteisöllinen soitinrakentaminen ja musisointi voivat ennaltaehkäistä ja vähentää syrjäytymistä.
 • Myöhäisiän taidekasvatus /harrastus
  – eläköitymisen jälkeen omaehtoinen harrastus voi tukea identiteetin uudelleenrakentumista.