Esittely

soittimet_etusivu.jpgSivusto on osa Minna Hokan vanhakantaisiin paimensoittimiin liittyvää projektia. Projektin tarkoitus on tutkia ja jakaa soittimiin liittyvää perinnetietoa. Sivustolle tulee kuvilla ja ääninäytteillä elävöitettyä tietoutta n. 120 eri soittimesta.

Orgaanisista aineista rakennetut puhal-linsoittimet palvelivat monin tavoin maamme muinaisia asukkaita. Ihmiset hyödynsivät käyttötarkoitukseen sopivia soittimia mm. karjanhoidossa, metsäs-tyksessä, sosiaalisessa kanssakäy-misessä ja hengellisessä elämässä. Toki soittimia on käytetty satojen vuosien ajan myös tunteiden ilmaisuun ja esteettistä mielihyvää tuottamaan. 1800- ja 1900-luvun aikana soittimien arvostus kansan keskuudessa kuitenkin laski paimenten ammattikunnan häviämisen, uusien kommunikointivälineiden, soittimien ja musiikinlajien myötä. Kymmenien soittimien rikas ja moniääninen perintö unohdettiin – jäljelle jäi vain pajupilli.

Paimensoitinprojektin tarkoituksena on tuoda vanhat puhallinsoittimemme nykypäivään monenlaisen toiminnan kautta: Rakentamani 120 soittimen ainutlaatuinen näyttely on tilattavissa minne vain, Paimensoittimet-sivusto jakaa tietoa internetin käyttäjille, esitelmöin ja luennoin paimensoittimista,  konsertoin paimensoittimilla, myyn ja esittelen soittimia markkinoilla, järjestän soitinrakentamiskursseja ja laadin työohjeita, teen yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa alan kehittämiseksi ym.

Soitinten rakentaminen käsityönä läheltä hankituista orgaanisista aineista on ekologinen ja edullinen harrastus,  joka rentouttaa ja tuo ihmisen lähemmäksi luontoa. Soittoharjoittelu omatekoisilla musiikki-instrumenteilla on monin tavoin kehittävää ja palkitsevaa  – Kokeile!

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt paimensoitinprojektin toteuttamiseen apurahan vuonna 2007.

  • Paimensoittimet

  • Ääninäytteitä

  • CD:t
  • LAULUJA POLULTA (2CD) JA LABYRINTTI LEPOON (CD) OVAT ILMESTYNEET  :D

    CD-levyjäni voit ostaa: