Vihellysputki

Vihellysputki (mm. vihellys, putki, putki-
pilli, huilu) on alapäästään umpinainen
reunahuilu. Huilun puhalluspää on suora
tai vastakkaisista suunnista vinoksi
leikattu. 10-40 cm pituisia vihellysputkia
on valmistettu koiranputken ohella män-
nystä, lepästä ja luusta. Soittimeen on
toisinaan tehty 1-4 sormiaukkoa. Vihel-
lysputkina on käytetty myös onttoput-
kisia avaimia ja luodin hylsyjä.

Suomessa tunnetaan huonosti vihellys-
putkiin liittyvä historia ja käytänteet. Koiranputkesta ja männystä vääntämällä saadusta putkesta tätä ikivanhoihin reunahuiluihin kuuluvaa lajia on valmistettu ainakin 1920-luvulla. Lisäksi pikku
poikien kerrotaan puhaltaneen avaimiin pelotellakseen ihmisiä iltaisin. Vihellys-
putkien käytöstä on hajanaisia tietoja Keski- ja Länsi-Suomesta, Laatokan pohjoisrannalta sekä Karjalan Kannakselta.

  • Paimensoittimet

  • Ääninäytteitä

  • CD:t
  • LAULUJA POLULTA (2CD) JA LABYRINTTI LEPOON (CD)

    Pääasiassa säestyksettömissä laulelmissani on herkkää voimaa, jota ammennan elämästäni, luonnosta ja ihmissuhteista. Olen säveltänyt, laulanut ja soittanut kaiken itse; taustalla kuuluu toisinaan lehmätorven ammuntaa ja hevostorven hirnahtelua sekä viisikielisen kanteleen viattomuutta. Labyrintti lepoon -äänitteellä on karjalaisesta äänellä itkemisen perinteestä ammentavia itku- ja ylistyslaulujani mm. metsälle, vedelle, mullalle ja parisuhteessa eläville naisille. Äänitykset ja editoinnit: Juha Kaarsalo, masterointi: Olli Kaarnisto. Äänitteitä on saatavilla: